12275 – நிழல்.

என்.கே.குலசிங்கம். யாழ்ப்பாணம்: கலாசாரப் பேரவை, நல்லூர்ப் பிரதேச செயலகம், நல்லூர், 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2016. (யாழ்ப்பாணம்: பிள்ளையார் அச்சகம், நல்லூர்).

vi, 146 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20.5×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-42883- 0-0.

யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்படும் தொண்டு நிறுவனங்கள் சிலவற்றை இனம்கண்டு, அவை ஆற்றிவரும் சமூக சேவைகளையும், அவற்றின் குறிக்கோள்களையும், நிறுவனத்தின் வரலாற்றையும் அவை தொடர்பான மக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமானதும் பயனுள்ளதுமான தகவல்களையும் உள்ளடக்கியதாக இவ்வாவணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கும் 32 அமைப்புகளைப் பற்றிய விபரங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் முன்னர் தினக்குரல் பத்திரிகையில் பிரசுரமான கட்டுரைகளாகும். ஊடகத்துறையில் 35 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய இவரது இப் படைப்பாக்கங்கள் சமூகநலன் சார்ந்தவை. அந்த வகையில் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள நிறுவனங்களாவன, பிரம்மகுமாரிகள் நிலையம், வாழ்வகம், சிவபூமி, மனதுருக்கம் அமைப்பு, குப்பிளான் சிவபூமி ஞான ஆச்சிரமம், ‘இதம்’ தொண்டு நிறுவனம், சிவபூமி அறக்கட்டளை நிதிய மண்டபம், நல்லை திருஞான சமபந்தர் ஆதீனம், சிவபூமி இல்லம், யாழ்ப்பாணம்-ஜெய்ப்பூர் வலுவிழந்தோர் புனர்வாழ்வு நிறுவனம், கைதடி சாந்தி நிலையத்தன் அரச முதியோர் இல்லம், துர்க்காபுரம் மகளிர் இல்லம், தேவை நாடும் மகளிர் அமைப்பு, கைகொடுக்கும் நண்பர்கள் அமைப்பு, பெதஸ்டா விஷன், சிவதொண்டன் நிலையம், சைவச்சிறுவர் இல்லம் (திருநெல்வேலி), பரமானந்தா ஆச்சிரமம், திருநெல்வேலி பகவான் ஸ்ரீ சத்தியசாயி பாபா இல்லம், மகாதேவா ஆச்சிரமம், அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், சந்நிதியான் ஆச்சிரமம், விழிப்புலன் அற்றோர் சங்கம், செஞ்சிலுவைச் சங்கம், குடில்- மனநலம் குன்றியவர்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கும் சங்கம், சர்வதேச இந்து குருமார் ஒன்றியம், நல்லூர் ஸ்ரீ துர்க்காதேவி மணிமண்டபம், காயத்ரிபீட தர்மசாஸ்த்தா குருகுலம், எஸ்.ஓ.எஸ்.சிறுவர் கிராமம், சொண்ட் நிறுவனம், யாழ்ப்பாணம் மனவளக் கலை மன்றம், ஆவரங்கால் V and T நம்பிக்கை நிதியம் ஆகியவையாகும்.

ஏனைய பதிவுகள்

14456 மாற்றல் காரணிகளும் அட்டவணைகளும் (இலங்கைக் கட்டளை 99: 1975).

மெற்றிக் பகுதிக் குழு. கொழும்பு 3: இலங்கைக் கட்டளைகள் பணியகம், 53, தர்மபால மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1975. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). 180 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 7.50, அளவு:

12765 – புதுமை இலக்கியம் : பாரதி நூற்றாண்டு முன்னோடி மலர், 1956-1981.

என். சோமகாந்தன், லெ.முருகபூபதி (மலர்க் குழு). கொழும்பு 5: இலங்கை முற்போக்குஎழுத்தாளர் சங்க வெளியீடு, 215 பG, 1/1, பார்க் வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1981. (கொழும்பு 10: ருகுணு பிரின்டர்ஸ், 40/4

14040 இந்துக்களின் அற ஒழுக்கவியற் செல்நெறி.

கலைவாணி இராமநாதன் (பிரதம ஆசிரியர்), இரா.கோபாலகிருஷ்ணன், எஸ்.கெங்காதரன் (இணைஆசிரியர்கள்). கொழும்பு 6: ஆலயம் வெளியீட்டகம், குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம்,

14367 இந்து தீபம்: 2001.

க.முரளிதரன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு: இந்து மன்றம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2001. (கொழும்பு: ஆர்.எஸ்.டி. என்டர்பிரைசஸ்). 136 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ. 12.08.2001 அன்று