12304 – கல்விக் கொள்கையும் முகாமைத்துவமும்.

மா.செல்வராஜா. மகரகம: கல்வி முகாமைத்துவ அபிவிருத்தித்துறை, தேசியகல்வி நிறுவகம், 2வது திருத்திய பதிப்பு, 1997, 1வது பதிப்பு, 1995. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 1-B, P.T. டீ சில்வா மாவத்தை).

iv, 128 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 120., அளவு: 21.5×14 சமீ., ISBN: 955-95598-5-0.

இந்நூலில் கல்விக் கொள்கை, கல்வி நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும், இலங்கையில் கல்வி நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும், இலங்கையின் கல்விக் கொள்கையின் சிறப்பம்சங்களைப் பிரதிபலிக்கும் செயற்பாடுகள், கல்விக் கொள்கை உருவாக்க மாதிரி, ஆசிரியர் கல்வி (சில உத்தேசிக்கப்பட்ட புதிய கொள்கைகளும் ஒழுங்கமைப்புகளும்), அதிபர்களது முகாமைத்துவத் திறன்கள், அதிபரும் அபிவிருத்தித் தலைமைத்துவமும், அறிவுறுத்தல் தலைமைத்துவமும் பாடசாலையில் கலைத்திட்ட முகாமையும், பாடசாலை நேரசூசி தயாரித்தல், பாடசாலை மேற்பார்வை, பாடசாலையில் தொடர்பாடல், கல்வி மாற்றங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல், பாடசாலை அபிவிருத்திக்கு சமூக தொண்டர் ஸ்தாபனங்களின் பங்களிப்பும் அதிபரது கடமையும், பன்முகப்படுத்தலின்பின் கல்வி முறைமையில் கட்டமைப்பு, மாவட்டக் கல்வி நிருவாகத்தை மீள் ஒழுங்கமைத்தல், மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள், தேசிய கல்வி நிறுவகம், தேசியகல்வி ஆணைக்குழு, பாடசாலைகளில் குழுக்கள் உருவாக்கமும் அவற்றை முகாமைசெய்தலும் ஆகிய 20 கல்வியியல் முகாமைத்துவம் சார்ந்த கட்டுரைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 30361).

ஏனைய பதிவுகள்

12254 – தொழில் உறவுகள் பற்றிய கையேடு.

ஆசிரியர் குழு, பீலிக்ஸ் டீ பிலிப் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 4: பிறெட்ரிக் ஈபர்ட் ஸ்டிவ்டுங் (Friedrich Ebert Stiftung FES), 4, அடம்ஸ் அவென்யூ, 1வது பதிப்பு, 1998. (கொழும்பு: நியூ கணேசன் பிரின்டர்ஸ்).

12514 – பாடவிதான முகாமைத்துவமும் ; பாடசாலை ஒழுங்கமைப்பும் (அத்தியாயம் ; 1-6).

ஆசிரிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: ஆசிரிய கல்வி நிறுவகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1993. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 1-டீஇ P.வு. டீ சில்வா மாவத்தை). 138 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14184 ஈசுபரன் அகவலும கந்தசுவாமி காவியமும்.

சி.கணபதிப்பிள்ளை. நிந்தவூர்: சி.கணபதிப்பிள்ளை, இளைப்பாறிய தலைமை ஆசிரியர், அட்டப்பளம், 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1977. (கல்முனை: ஆனந்தா அச்சகம், 87, பிரதான வீதி). (8) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×12.5 சமீ. இந்நூலில்

12549 – செந்தமிழ்ப் பயிற்சி (வாசிப்பு நூல் ): ஐந்தாம் வகுப்புகளுகுரியது.

சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு. கோப்பாய்: செல்வி சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு, விரிவுரையாளர், மகளிர் அரசினர் ஆசிரிய கலாசாலை, 2வது பதிப்பு, 1964, 1வது பதிப்பு, 1958. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா அச்சகம், 234, காங்கேசன்துறை வீதி).

12643 – சத்துணவுகள்.

மலர் சிவராசா. மண்டூர்: மலர் சிவராசா, மலரகம், 1வது பதிப்பு, 1994. (மட்டக்களப்பு: கத்தோலிக்க அச்சகம்). (8), 96 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21ஒx14 சமீ. சோளத்தில் தயார் செய்யக்கூடிய சத்து உணவுகள்,