12308 – கல்விப் பணியில் நாவலர்.

க.இரகுபரன் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 4: நாவலர் நற்பணி மன்றம், இல. 36, நந்தன கார்டின்ஸ், 1வது பதிப்பு 2014. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

iv, 71 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×14 சமீ.

ஆறுமுக நாவலரது கல்விப்பணிகள் தொடர்பாக வெளிவந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. நாவலரின் கல்விப்பணி (ச.தனஞ்சயராசசிங்கம்), நாவலர் கல்விப் பணி (ச.அம்பிகைபாகன்), கல்வித் துறையில் தீர்க்கதரிசனம் (கி.லக்ஷ்மணன்), கல்வியியல் நோக்கில் நாவலர் (இ.முருகையன்), ஈழத்துச் சிந்தனைக் கதிர் நாவலர் பெருமான் (ப.சந்திரசேகரம்), கல்வித்துறையில் நாவலரின் பெருங்கனவு (ஸ்ரீ பிரசாந்தன்) ஆகிய ஆறு கட்டுரைகள் இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 59213).

ஏனைய பதிவுகள்

12814 – மெல்லச் சாகும் வாலிபம் (சிறுகதைகள்).

நற்பிட்டிமுனை பளீல் (இயற்பெயர்: ஆதம்லெப்பை முஹம்மது பளீல்). கல்முனை: A.L.M. பளீல், நற்பிட்டிமுனை-1, 1வது பதிப்பு, 1997. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 60 பக்கம், விலை: ரூபா 55., அளவு: 20 x 14

14485 இலங்கை மத்திய வங்கி: நுகர்வோர் நிதி மற்றும் சமூக பொருளாதார அளவீடு 2003/2004: கண்டறியப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள்.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2005. (கொழும்பு: இலங்கை மத்திய வங்கி அச்சகம், இல. 58, ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை).

14690 கறுத்த கோடுகள்: சிறுகதைகள்.

ஏ.எஸ்.எம்.நவாஸ். கொழும்பு 14: திருமதி ஹபீலா நவாஸ், சினிலேன்ட் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, 2017. (வத்தளை: ஏஞ்சல் அச்சகம்). 89 பக்கம், விலை: ரூபா 200.00, அளவு: 21.5×15 சமீ., ISBN: 978-955-38038-0-1. எண்பதுகளில்

12439 – அகில இலங்கை தமிழ்மொழித் தினம் 1990.

வெ.சபாநாயகம் (மலர்க் குழு சார்பாக). கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1990. (கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் அச்சகம், 161, கடற்கரைத் தெரு). (52) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12274 – சமூக சேவைகள்: 1998ஆம் ஆண்டின் செயற்பாட்டு அறிக்கை.

சமூக சேவைகள் அமைச்சு. பத்தரமுல்ல: சமூக சேவைகள் அமைச்சு, 5ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, 1வது பதிப்பு, 1998. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). 42+90 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×13.5 சமீ. நான்கு

Pas Cher Propecia en ligne

Faire à donner ; un maître pioletier seul est apte à générer sélectivement une première année de pas Cher Propecia en ligne. Vous voulez vivre