12330 – பாரம்பரிய தொழிற்பயிற்சி முறையில் உய்த்துணரத்தக்க கல்வி முறைகள்.

நாகமுத்து தணிகாசலம்பிள்ளை. கொழும்பு: ச.நா. தணிகாசலம்பிள்ளை, 1வது பதிப்பு, 2009. (கொழும்பு 6: குயளவ Pசiவெநசளஇ 289, ½, காலி வீதி).

60 பக்கம், விலை: ரூபா 175., அளவு: 17.5ஒ12.5 சமீ., ISBN: 978-955-50250-4-1.

பாரம்பரிய தொழிற்பயிற்சி முறையில் உய்த்துணரத்தக்க கல்வி முறைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய மூன்று இயல்கள் கொண்ட ஆய்வாக இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. கல்விமுறையில் தொழில் முன்னிலைக் கல்வியின் அவசியம், தொழில் முன்னிலைக் கல்வியின் பாடங்கள், தொழில் முன்னிலைப் பாடங்கள் கல்விமுறையில் சேர்க்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள், தொழில் முன்னிலைப் பாடங்களின் பகுப்பு முறை, தொழில் முன்னிலைக் கல்வியான புதிய கல்விமுறை பற்றிய ஓர் ஆய்வு, இப்பாடங்களில் முக்கியமானது பாரம்பரிய தொழிற்பயிற்சி முறை, பாரம்பரிய தொழிலின் சமகால நிலை, பாரம்பரிய தொழில் பற்றிய ஆய்வு மதிப்பீட்டை நவீன தொழில் முறையுடன் ஒப்பீடு செய்தல், நவீன முறையில் ஊறிய பாரம்பரிய முறையைச் சேர்த்து மாற்ற முடியாமைக்குக் காரணம், தொழில்முன்னிலைப்பாட மீன்பிடித் தொழில் பாடத்திட்டம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு, பாரம்பரியத் தொழிற்பயிற்சி முறையில் இருந்து பெறத்தக்க பயிற்றல் முறை, பயிற்சிக் கட்டங்களும் பயிற்சி முறைகளும், பயிற்றல்முறை மூலம் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொழிலாளி ஒரு பூரண தொழிலாளி என்பதற்கான திறன்பேறுகள் ஆகிய அத்தியாயங்களின் வழியாக இந்நூல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 47462).

ஏனைய பதிவுகள்

14080 வைரவர் வழிபாடு.

திருச்செல்வம் தவரத்தினம். காரைநகர்: திருச்செல்வம் தவரத்தினம், சர்வசக்தி வெளியீடு, சடையாளி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2014. (யாழ்ப்பாணம்: ரூபன் பிரின்டர்ஸ், ஆனைக்கோட்டை). 88 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 125.00, அளவு: 18.5×12.5 சமீ.

Aplikacja Mobilna Parimatch W Polsce

El Ligi Mistrzów Co U Bate Borysów Przed Rewanżem Z Piastem Gliwice? Jest to zwycięska formuła dla Parimatch, jak również porównywalnych firm, ale dodatkowo gwarantuje

12802 – கொற்றாவத்தையில் உலாவும் குட்டிக்கதைகள்.

கொற்றை பி.கிருஷ்ணானந்தன். அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, மே 2017. (பருத்தித்துறை: பரணி அச்சகம், நெல்லியடி). x, 116 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 18

14414 தமிழ் எழுத்துக்கள்.

நூலாசிரியர் குழு. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 2வது பதிப்பு, 2016, 1வது பதிப்பு, 2015.

12338 – ஸ்ரீ அரவிந்தரின் கல்விச் சிந்தனைகளும் கல்விப் பணிகளும்.

என்.கே.தர்மலிங்கம் (மூல நூலாசிரியர்), தர்மசுதர்சன் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: தமிழ்த் தென்றல் வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, 2017. (பருத்தித்துறை: பரணி அச்சகம், நெல்லியடி). vii, 180 பக்கம், விலை: ரூபா 400., அளவு: 20.5×14.5 சமீ.