12524 – சைவத் தமிழ் திருமணங்கள்: ஓர் கையேடு.

இ.குமாரவடிவேல் (தொகுப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: குருபரன்-ஆரணி திருமணநாள் ஞாபகார்த்த வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2014. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் தனியார் நிறுவனம், இல. 424, காங்கேசன்துறை வீதி).

44 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×14.5 சமீ.

குருபரன்-ஆரணி திருமணநாள் ஞாபகார்த்த வெளியீடாக 10.02.2014 அன்று விநியோகிக்கப்பெற்ற இப்பிரசுரம், யாழ்ப்பாணச் சைவப் பெருமக்களின் திருமணச் சடங்கு தொடர்பான நடைமுறைகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் விளக்குகின்றது. பொன்னுருக்கலும் கன்னிக்கால் அல்லது முகூர்த்தக்கால் நடுதலும் எவ்வாறு நடத்தப்படவேண்டும் என்பதில் தொடங்கி திருமணத்தின் பின்னர் கால்மாறல் வரையிலுமான அனைத்துக் கட்டங்களிலும் எவ்வாறு செயற்படல் வேண்டும் என்பதை இச்சிறுநூல் விளக்குகின்றது. முதலாவது பின் இணைப்பாக திருமண ஏற்பாட்டு ஒழுங்குகள் பற்றி 15 வகையான செயற்பாடுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது இணைப்பில் பொன்னுருக்கும் வைபவத்திற்குத் தேவையான பொருட்களின் பட்டியலும், மூன்றாவது இணைப்பில் மணமக்கள் வீடுகளில் கன்னிக்கால், மரக்கிளைஃமரக்கன்று நடுவதற்குத் தேவையான பொருட்களின் பட்டியலும், அதனைத் தொடர்ந்து வரும் இணைப்புகளில் மணநாளன்று மணமக்கள் வீடுகளில் அலங்காரம், மணநாளன்று மணமகன் அழைப்புஃ நீராட்டின்போது தேவைப்படும் பொருட்கள், மணமகனுடன் மணமண்டபத்துக்கு எடுத்தச் செல்லப்படும் தட்டங்கள், மணநாளன்று கல்யாண மண்டப ஒழுங்குகள், திருமணக் கிரியைகளுக்குத் தேவையான பொருட்கள் என்பன பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்

No deposit Extra Codes

Blogs How to Enjoy Totally free Electronic poker No-deposit Bonus Faq Us 2022 Earn A real income That have 100 percent free No deposit Bonuses

10x Win No deposit

Blogs Is there A catch To presenting No deposit Incentive Codes? Activate Your bank account And commence Spinning Fortifying The enjoyment: Just how Web based

Pin Up É tire esse site Confiável?

Content Por Aquele Pin Up É Confiável? Mercados Pin Up Casino Apontado Perú Casas Criancice Apostas Arruíi bônus acimade dinheiro é dado por 72 horas,