12548 – செந்தமிழப் பயிறசி மாலை: ஆறாம் ஏழாம் வகுப்புகளுக்குரியது.

சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு. கோப்பாய்: செல்வி சௌந்தரம் சந்தனநங்கை கந்தப்பு, விரிவுரையாளர், மகளிர் அரசினர் ஆசிரிய கலாசாலை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1953. (யாழ்ப்பாணம்: அர்ச் பிலோமினா அச்சகம், 102, மெயின் வீதி).

(2), 80 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 19.5×14 சமீ.

ஆறாம் ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களின் தமிழ்மொழிப்பாடத்திற்கான அறுபத்தி இரண்டு பயிற்சிகளைக் கொண்டதாக இந்நூல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. நூலாசிரியர் கோப்பாய் மகளிர் அரசினர் ஆசிரிய கலாசாலையின் போதனாசிரியையாவார். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2284).

ஏனைய பதிவுகள்

Huge Bad Wolf, The movie

Blogs Shelve Big Bad Wolf: Wolf During the Doorway How does The music Enhance the Meaning of The brand new Tune? Animated Collection Grimm’s Fairy

14039 இந்து நாகரிகம் தரம்-12: வளநூல்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மஹரகம: சமயங்கள் மற்றும் விழுமியங்கள் கல்வித்துறை, மொழிகள் மானிடவியல் சமூக விஞ்ஞான பீடம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2018. (மஹரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வி நிறுவகம்).

Spinero Casino

Content Free Spins Kungen Casino Utan Svensk Koncessio Free Spins Tillsamman Insättningar Fason In Klöver Och Tag Fraktion Av Lyllo Casino Tillägg Vanliga Frågor &

12576 – விளங்கி வாசித்தலும் ; எழுதுதலும் – II : மேலதிக மொழி விருத்திப் பாடநெறி – தமிழ்.

.M.M.M. முஹ்ஸின், யு.பு.குணரட்ண. கொழும்பு: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: P and A யு பிரின்டர்ஸ் லிமிட்டெட்). 52 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×19