12585 – கணிதம் ஆண்டு 4.

M.P.M.M.ஷிப்லி, கோ.கோணேசபிள்ளை (தமிழாக்கம்), ந. வாகீசமூர்த்தி, திருமதி ம.திருநாவுக்கரசு (பதிப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 2: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், கல்வி அமைச்சு, மலாய் வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 1984. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்).

xi, 322 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 23×18 சமீ.

கணிதக் கல்வியின் புதிய போக்குகளுக்கேற்ப 1985 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்நூல் 90 படிமுறைகளைககொண்டது. எண்களை அறிதல், வாசித்தல், எழுதுதல், இடப்பெறுமானம், எண்களை ஒப்பிடுதலும் வரிசைப்படுத்தலும், கணிதச் செய்கை, எண்ணுதலும் கோலங்களும், பணம், அளத்தல், வடிவமும் சமச்சீரும், வரைபு, அயலும் வரிசைப்படுத்தலும், திசைகளும் பருமட்டான படங்களும், சாதாரண பின்னம், உரோமன் இலக்கங்கள், பிரசினங்களைத் தீர்த்தல், எண்களை ஒப்பிடுதலும் வரிசைப்படுத்தலும் ஆகிய பாடங்கள் படிமுறைகளில் பயிற்சிகளுடன் இந் நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 25364).

ஏனைய பதிவுகள்

Content Wager Зеркало — Альтернативный Вход На Официальный Сайт 1хбет Ввод И Вывод Средств В 1xbet Особенности И Правила Вывода Средств Из 1xbet Другие Способы

12652 – கணக்கியல்: இரண்டாம் பகுதி.

எம்.ரீ.சுமணானந்த, ஆனந்த சிறிசேன (மூலம்), இ.சிவானந்தன், த.இ.இராசலிங்கம் (மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்), வே.பேரம்பலம் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச்செயலகம், 1வது பதிப்பு, 1979. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்) (6), 82 பக்கம்,

12194 – ஸலவாத்துன் நபி.

எம்.ஏ.ஸெய்யித் முஹம்மத். காத்தான்குடி 3: ஸலவாத் மஜ்லிஸ், இஸ்மாயில் ஹாஜியார் ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1994. (மட்டக்களப்பு: ஆனந்தா அச்சகம்). 58 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. அல்லாஹ்வின் தூதர்

12737 – இலக்கிய மஞ்சரி : ஐந்தாம் புத்தகம்.

வ.நடராஜன், கனக செந்திநாதன். சுன்னாகம்: வட இலங்கைத் தமிழ் நூற் பதிப்பகம், திருத்திய 7வது பதிப்பு, 1961, 1வது பதிப்பு, 1947, திருத்திய 6வது பதிப்பு, 1959. (யாழ்ப்பாணம்: திருமகள் அழுத்தகம், சுன்னாகம்). viii,

12948 – இலங்கை முற்போக்கு இலக்கிய எழுத்தாளர்கள்.

நீர்வை பொன்னையன் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 6: இலங்கை முற்போக்கு கலை இலக்கிய மன்றம், இல.18/6/1, கொலிங்வுட் பிளேஸ், 2வது பதிப்பு, ஜனவரி 2017, 1வது பதிப்பு, 2016. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 44, புகையிரத நிலைய