12605 – சுனாமி ஒரு மீள்பார்வை.

வெல்லவூர்க் கோபால் (இயற்பெயர்: சீ. கோபாலசிங்கம்). மட்டக்களப்பு: சீ.கோபாலசிங்கம், விபுலம் வெளியீடு, 143/23, எல்லை வீதி, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2005. (மட்டக்களப்பு: ஆதவன் அச்சகம், அரசடி).

(3), 41 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 19×13 சமீ.

2004 டிசம்பர் 26இல் நிகழ்ந்த இயற்கை அநர்த்தமான சுனாமிப் பேரழிவு தொடர்பான மீள்பார்வையே இந்நூலாகும். சுனாமி ஓர் மீள் பார்வை, கடற்கோள்கள், புவி நடுக்கம் (நில அதிர்வு), உருவாக்கத் தன்மை, அழிவுத் தன்மை, மோதுகைத் தன்மை, புவி நடுக்க காரணிகள், புவிநடுக்க வலயங்கள், புவிநடுக்க அனர்த்தங்கள், இலங்கைக்கான புவித்தகடு, சுனாமி, சுனாமியின் உருவாக்கம், பூமியதிர்ச்சியினால் ஏற்படும் சுனாமி, நிலச்சரிவுகள் எரிமலை வெடிப்புக்கள் விண்வெளிப் பொருட்களால் உருவாகும் சுனாமி, சுனாமியின் கரையை நோக்கிய பயணம், வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படும் சுனாமிகள், நிலநடுக்க உணர் கருவிகளும் ரீச்டர் அளவுத் திட்டம், சுனாமி 26.12.2004, சுனாமி அலை வந்து சேர எடுத்துக் கொண்ட நேரம், நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதி, சுனாமியால் புவி அமைப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், சுனாமி ஆபத்தை தடுக்க முடியுமா?, மீளாய்வு, எடுக்கப்படவேண்டிய உடனடி நடவடிக்கைகள், சான்றுகள் ஆகிய தலைப்புகளின்கீழ் சுனாமி பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள் இவ்வறிமுக நூலில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்விலவச வெளியீடு மட்டக்களப்பு விபுலம் வெளியீட்டு வரிசையில் 12ஆவது நூலாகும். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 35905. நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தின் சேர்க்கை இலக்கம் 004396).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

13027 செய்தி நடத்துனர் பணியின் அடிப்படைகள்.

ரூபன் மரியாம்பிள்ளை. யாழ்ப்பாணம்: பிஷப் சவுந்தரம் மீடியா சென்டர், இல. 891, ஆஸ்பத்திரி வீதி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2014. (யாழ்ப்பாணம்: தாயகம் டிஜிட்டல், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் அருகில், திருநெல்வேலி).165 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை:

14640 பொற்கனவு.

வேலணையூர் ரஜிந்தன் (இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன்). சுவிட்சர்லாந்து: I.T.R. ஊடக வலையமைப்பு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர், 2018. (வவுனியா: விஜய் அச்சுப் பதிப்பகம், 172 மில் வீதி). 135 பக்கம், விலை: ரூபா 300.,

12095 – இந்து தருமம் 1993-1994.

மரியாம்பிள்ளை ரவிச்சந்திரன் (இதழாசிரியர்). பேராதனை: இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1994. (களுபோவில: டெக்னோ பிரின்ட், இல. 6, ஜெயவர்த்தன அவென்யூ, தெகிவளை). xviiஇ 103 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள்,

14147 நல்லைக்குமரன் மலர் 2002.

நல்லையா விஜயசுந்தரம் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: சைவசமய விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாண மாநகராட்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, 2002. (யாழ்ப்பாணம்: பிள்ளையார் நேரச்சுப் பதிப்பகம், 676, பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர்). x, 104+ (22) பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14959முத்திரையிற் பண்டிதமணி: முத்திரை வெளியீட்டு விழா மலர்.

மலர்க் குழு. யாழ்ப்பாணம்: பண்டிதமணி நூல் வெளியீட்டுச் சபை, உரும்பிராய், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1999. (யாழ்ப்பாணம்: பாரதி பதிப்பகம், 430, காங்கேசன்துறை வீதி). (8), 56 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×19

12875 – யாழ்ப்பாணப் புவியியலாளன்: இதழ் 3 (1985/1986).

வி.ரவிச்சந்திரன், செல்வி எஸ்.திருமணிச்செல்வி (இதழ்ஆசிரியர்கள்), ளு.வு.டீ. இராஜேஸ்வரன் (ஆலோசக ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: புவியியற் கழகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1986. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி). (16),