12609 – இலங்கையின் பொதுப் பறவைகள்.

சரத் கொடகம (மூலம்), கணபதிப்பிள்ளை அசோகன் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 3: இலங்கை களப் பறவையியல் குழு, விலங்கியல் துறை, கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 2012. (கொழும்பு: கருணாரத்ன அன் சன்ஸ்).

(8), 146 பக்கம், விளக்கப்படத் தகடுகள், விலை: ரூபா 441.00, அளவு: 21.5×14 சமீ., ISBN: 978-955-8576-29-8.

இலங்கையின் பொதுப்பறவைகளை அடையாளம் காண்பதற்கான கைந்நூல். உடலுருவ அமைப்பு, வால், கால்கள், அலகு, பருமன் ஆகியவற்றைக்கொண்டு பறவைகளை அடையாளம் காணுதல், சிறகுகள், களப்பண்புகள், நிறங்கள், பறவைகளின் குரலொலி மற்றும் பறவைப் பாடல், பறத்தல் ஆகியவை பற்றிய அறிதல்கள் ஆகியவற்றுடன் பறத்தலிலும் கூர்மையாக அவதானிக்கத்தக்க மடித்துப்பறத்தல் (குடயிpiபெ), வட்டமிட்டுப் பறத்தல் (ர்ழஎநசiபெ), மிதந்து பறத்தல் (ளுழரசiபெ), வழுக்கிப் பறத்தல் (புடனைiபெ) ஆகிய வகைகள் பற்றிய அவதானிப்பு, உணவூட்டல், இடப்பெயர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய பறவைகளின் நடத்தைக் கோலங்கள், பறவைகளின் வாழிடம், மற்றும் ஏனைய பண்புகள் பற்றி இந் நூல் விரிவாக விளக்கியிருக்கின்றது. மேலும் பறவைகளை அவதானிப்பதற்கு எவ்வாறு தங்களை ஆயத்தப்படுத்தவேண்டும், எவ்வாறு பறவைகளை முறையான வழியில் அவதானிப்பது, அவற்றை எப்படி அடையாளம் காண்பது ந-டீசைன ளுசi டுயமெய என்னும் இணைய வசதியைப் பயன்படுத்துதல், பறவைகளின் பெயர்கள் என இன்னோரன்ன பறவைகள் அவதானிப்புக்கான நடைமுறைக்கு ஏற்ற ஆலோசனைகளையும் இந்நூல் வழங்குகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 53474).

ஏனைய பதிவுகள்

14316 நீதிமுரசு 1978.

கல்யாணி நடராஜா (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 12: இலங்கை சட்டக் கல்லூரி தமிழ் மன்றம், 244, ஹல்ஸ்டப் வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1978. (பருத்தித்துறை: குமார் அச்சகம்). (160) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை:

14416 தமிழியல் தடங்கள்.

அருட்திரு தமிழ்நேசன் அடிகள் (இயற்பெயர்: அருட்திரு பாவிலு கிறிஸ்து நேசரெட்ணம்). மன்னார்: கலையருவி வெளியீடு, சமூகத் தொடர்பு அருட்பணி மையம், மன்னார் மறை மாவட்டம், புனித சூசையப்பர் வீதி, பெற்றா, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர்

14248 சமூகத்தை அணிதிரட்டல், வலுவூட்டல், சமூக நிலைமாற்றுதல் தொடர்பில் மாதிரிக் கட்டமைப்பையும் உபாயங்களையும் உருவாக்குதல்.

பிளன்டினா மகேந்திரன், சிரானி அனுசியா அன்ட்ரூ (ஆங்கில மூலம்), J.P.A. றஞ்சித்குமார். யாழ்ப்பாணம்: அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் இணையம், யாழ்ப்பாண மாவட்டம், 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2012. (யாழ்ப்பாணம்: புனித வளன் கத்தோலிக்க அச்சகம்).

12408 – சிந்தனை: தொகுதி VI இதழ் 3 (நவம்பர் 1994).

இராசரத்தினம் சிவசந்திரன் (இதழாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைப்பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, 1997. (யாழ்ப்பாணம்: மகாத்மா அச்சகம், ஏழாலை மேற்கு, ஏழாலை). (9), 102 பக்கம், விலை: ரூபா 25., அளவு: 23.5×18.5

14209 திருமுறைத் தோத்திரப் பாடல்கள்.

மூ.சிவலிங்கம். யாழ்ப்பாணம்: சைவத் திருநெறிக் கழகம், இணுவில் சிவகாமி அம்மன் கோவிலடி, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2006. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 104 பக்கம், விலை: ரூபா 125., அளவு: 20×14

12938 – வடமாநிலக் கல்விப் பணிப்பாளர் உயர்திரு இரா.சுந்தரலிங்கம் அவர்களின் மணிவிழா மலர்-1993.

சபா.ஜெயராசா, செ.சோதிப் பெருமாள், பொ.கனகசபாபதி. யாழ்ப்பாணம்: செ.சோதிப் பெருமாள், செயலாளர், மணிவிழாக் குழு, 1வது பதிப்பு, 1993. (கொழும்பு 13: ஆ.டீ.Pசiவெநசளஇ 14, சிறில் சி. பெரேரா மாவத்தை). (10), 70 பக்கம், விலை: