12615 – புதிய க.பொ.த. உயர்தர விலங்கியல் பகுதி IV: ஒப்பீட்டு உடலமைப்பியலும் உடற்றொழிலியலும்: கரப்பான்-தேரை-மனிதன்.

எஸ்.செல்வநாயகம். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, மாசி 1990. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63, டீ.யு. தம்பி வீதி).

(4), 119 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 50., அளவு: 24.5×19 சமீ.

கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர விலங்கியல் பாடத்திட்டத்திற்கமைவாக எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூலில், கரப்பான்-தேரை-மனிதன் ஆகிய மூன்று உயிரினங்களின் ஒப்பீட்டு உடலமைப்பியலும் உடற்றொழிலியலும் பற்றிப் பொதுவாகவும், இவ்வுயிரினங்களின் சுவாசத் தொகுதி, நரம்புத் தொகுதி பற்றி ஆழமாகவும் பன்னிரு அலகுகளில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளன. பகுதி-1இல் சுவாசத்தொகுதி பற்றிய நான்கு அலகுகள், அறிமுகம், சுவாச மேற்பரப்புகளின் வகைகள், தரைவாழ் விலங்குகளில் வாயுப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் முறைகள், சுவாச உடற்றொழிலியல் ஆகிய தலைப்புகளின்கீழ் தரப்பட்டுள்ளன. பகுதி-2இல் நரம்பு இயைபாக்கம், நரம்புத் தொகுதி பற்றிய எட்டு அலகுகள் உள்ளன. இவை அறிமுகம், தாழ்ந்த விலங்ககளின் நரம்புத் தொகுதி, கரப்பானின் நரம்புத் தொகுதி, முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளின் நரம்புத் தொகுதி, தேரையின் மூளை, மனிதனின் மூளை, முண்ணாண், சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகிய தலைப்புகளின்கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக மைய நரம்புத் தொகுதி-அடிப்படைப் பாங்கு பற்றிய ஒப்பீடும் இடம்பெற்றுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 35399).

ஏனைய பதிவுகள்

14308 இலங்கை மத்திய வங்கி: அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்திகள் ; 2005இன் முக்கிய பண்புகளும் 2006இற்கான வாய்ப்புகளும்.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2005. (கொழும்பு: லேசர் கிராப்பிக் லிமிட்டெட்). (6), 77 பக்கம்,

14217 தோத்திரக் களஞ்சியம்.

நினைவு மலர்க் குழு. கொழும்பு 5: அமரர் வள்ளிநாயகி சிவசிதம்பரம் குடும்பத்தினர், 245, பொல்ஹேங்கொட வீதி, கிருலப்பனை, 1வது பதிப்பு, 2004. (கொழும்பு 12: வக்மீ அச்சகம், 258ஃ3, டாம் வீதி). 128 பக்கம்,

12984 – இராவண தேசம்: திருகோணமலை மண்ணின் வரலாற்றுப் பதிவுகள்.

திருமலை நவம் (இயற்பெயர்: திரு.சி.நவரத்தினம்). திருக்கோணமலை: வி.மைக்கல் கொலின், தாகம் பதிப்பகம், அனுசரணை, கனடா: உள்ளம் அமைப்பினர், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2017. (மட்டக்களப்பு: வணசிங்கா பிரின்டர்ஸ், திருக்கோணமலை வீதி). xvi, 160 பக்கம்,

14508 ஆரையம்பதிப் பிரதேச நாடக மரபுகள்.

த.மலர்ச்செல்வன். மட்டக்களப்பு: மறுகா, உள்வீதி, ஆரையம்பதி 3, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2016. (அக்கரைப்பற்று-01: நியூ செலெக்ஷன் ஓப்செட் பிரின்ட்). ix, 162 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 450., அளவு: 20.5×14.5 சமீ.,

13006 நூல்தேட்டத்தில் ஊடகத்துறையும் நூலகத்துறையும்: ஒரு துறைசார் வாசிப்புக்குரிய வழிகாட்டி.

என்.செல்வராஜா. லண்டன்: ஐரோப்பியத் தமிழ் ஆவணக் காப்பகமும் ஆய்வகமும், ஐக்கிய இராச்சியம், இணை வெளியீடு, லண்டன்: அயோத்தி நூலக சேவைகள், ஐக்கிய இராச்சியம், கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை,