12978 – சமாதானத்திற்கு வழி.

தகவல் திணைக்களம். கொழும்பு: இலங்கை தகவல் திணைக்களம், கைத்தொழில் உள்ளுர் விவகார, கலாசார அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1960. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்).

219 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18 x 12 சமீ.

1958 இனக்கலவரத்தின் பின்னர் கடந்துவந்த இரண்டாண்டுகளில், இலங்கையில் சமாதானம் உருவாகி அனைவரும் இணைந்து வாழும் கருத்தியலை இளம் மாணவர்களிடையே விதைக்கும் நோக்கமாக இலங்கைப் பாடசாலை மாணவர்களிடையே ‘சமாதானத்திற்க வழி’ என்ற தலைப்பில் (சாமயே மாவத்த, றுயல வழ Pநயஉந) கைத்தொழில் உள்ளுர் விவகார, கலாசார அமைச்சினால் பாடசாலை கள் தோறும் ஆக்கங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன. கிடைத்தவற்றுள் சிறந்ததெனக் கருதிய 14 சிங்களக் கட்டுரைகளையும், எட்டு தமிழ்க் கட்டுரைகளையும், ஐந்து ஆங்கிலக் கட்டுரைகளையும் இந்நூலில் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறார்கள். மும்மொழிகளிலும் அமைந்துள்ள இந்நூலின் பக்கம் 7-116 வரை சிங்கள மொழியிலும், பக்கம் 119-188 வரை தமிழ் மொழியிலும், பக்கம் 191-219வரை ஆங்கில மொழியிலும் விடயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2904).

ஏனைய பதிவுகள்

12453 – இந்து மாநாட்டுச் சிறப்பு மலர்-2007.

மலர்க்குழு. வவுனியா: வவுனியா தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி, பூந்தோட்டம், 1வது பதிப்பு, 2007. (வவுனியா: மல்ரிவிஷன் அச்சுக் கலையகம்). ix, (3), 44 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ. சிவஸ்ரீ

12593 – சடமும் கதிர்ப்பும்.

ஈ.ஜே.சற்குணராஜா. திருக்கோணமலை: கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1997. (திருக்கோணமலை: பதிப்பகத் திணைக்களம், வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம்). (12) 92 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 80., அளவு:

Mirax arctic madness slot machine Casino

Articles Coins Video game Local casino No-deposit Added bonus Lion Ports Gambling establishment: 30 100 percent free Spins No-deposit Bonus Mbit Local casino $10 Deposit

12737 – இலக்கிய மஞ்சரி : ஐந்தாம் புத்தகம்.

வ.நடராஜன், கனக செந்திநாதன். சுன்னாகம்: வட இலங்கைத் தமிழ் நூற் பதிப்பகம், திருத்திய 7வது பதிப்பு, 1961, 1வது பதிப்பு, 1947, திருத்திய 6வது பதிப்பு, 1959. (யாழ்ப்பாணம்: திருமகள் அழுத்தகம், சுன்னாகம்). viii,

12210 – பிரவாதம் இதழ்எண் 7: ஒக்டோபர் 2011.

க.சண்முகலிங்கம் (ஆசிரியர்). கொழும்பு 5: சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம், 12, சுலைமான் ரெறஸ், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2011. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 122 பக்கம், விலை: