13007 நூல்தேட்டம் தொகுதி 12.

என்.செல்வராஜா. ஐக்கிய இராச்சியம்: அயோத்தி நூலக சேவைகள்இ இணை வெளியீட்டாளர்இ கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம்இ 39, 36ஆவது ஒழுங்கைஇ 1வது பதிப்புஇ ஓகஸ்ட்; 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம்இ 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

XX, 596 பக்கம்இ விலை: ரூபா 2000.இ அளவு: 21.5X15.5 சமீ.,ISBN: 978-955-659-594-9.

தாயகத்திலும் புகலிடத்திலும் வெளியிடப்பட்ட ஈழத்துத் தமிழ்நூல்களுக்கான குறிப்புரையுடன் வெளிவந்துள்ள நூல்விபரப்பட்டியலின் பன்னிரண்டாவது தொகுதி இதுவாகும். இத்தொகுதியில் மேலும் 1000 நூல்களுக்கான பதிவுகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதான பதிவு தூவி தசாம்சப் பகுப்புமுறையைத் தழுவிப் பகுப்பாக்கம் செய்யப்பட்டுஇ பாடவாரியாகப்; பதியப்பட்டுள்ளது. பதிவுகள் 11001-12000 வரை தொடர் இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன. நூல் தலைப்பு வழிகாட்டிஇ ஆசிரியர் வழிகாட்டி என்பவற்றுடன் இலங்கை தொடர்பான பன்னாட்டவரின் படைப்புக்களும்இ முன்னைய தொகுதியின் பதிவுகளுக்கான மேலதிக தகவல்களும் தரப்பட்டுள்ளமை இந்நூலின் சிறப்பம்சமாகும்.

ஏனைய பதிவுகள்

Jogos ming dynasty $ 1 depósito Criancice Busca

Content Gold Volcano: Briga Agradável Aparelhamento Bomba Da Playn Go! Fairytale Casino Chacota Como Grandes Vencedores: Briga Alternação Pressuroso Jogador Tipos Infantilidade Demanda Níqueis Online:

Paypal Casinos

Content The Best Angeschlossen Casino Apps On Web Today Erreichbar Spielsaal Novinky Can I Play Free Slots Verbunden? Quels Sont Les Avantages Que Je Reçois

14784 பாடிப்பறந்த பறவைகள்: திரைக்கதை வசனம்.

செங்கை ஆழியான் (இயற்பெயர்: க.குணராசா). யாழ்ப்பாணம்: கந்தையா குணராசா, 82, பிரவுண் வீதி, நீராவியடி, 1வது பதிப்பு, பதிப்பித்த ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (கல்லச்சுப்பிரதி). (2), 63 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 32×20