14251 வரலாறும் சமூகக் கல்வியும்: சர்வதேச அமைப்புக்கள்-2.

கே.தயானந்த (மூலம்), எம்.ஜே.எம். அஸ்ஹர் (தமிழாக்கம்), உ.நவரத்தினம் (பதிப்பாசிரியர்). மஹரகம: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1992. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், இல. 44, புகையிரத நிலைய வீதி). 70 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×21.5 சமீ. இந்நூலில் சர்வதேச தாபனங்களின் வகையீடும், வலயங்களுக்குரிய சர்வதேச பொருளாதார தாபனங்களும், வலயங்களுக்குரிய பாதுகாப்புத் தாபனங்கள், நாடுகளுக்கு இடையேயான தாபனங்கள், நாடுகளுக்கிடையே அரச சார்பற்ற தாபனங்களும் தனிநாட்டுத் தாபனங்களும் ஆகிய பாடப்பரப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப் பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 24504).

ஏனைய பதிவுகள்

12363 – இளங்கதிர்: 34ஆவது ஆண்டு மலர் 2000-2001.

க.ஈசன், ச.ஜெகநாதன் (இதழாசிரியர்கள்). பேராதனை: தமிழ்ச்சங்கம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 2001. (கொழும்பு 6: எஸ். பிரின்ட்). (13), 157 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×21சமீ. ‘இளங்கதிர்” பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்

Mostbet Mirror Na Dziś

MostBet Reseña de Casa de Apuestas + Bono hasta CLP $260 000 Content Licensed Online Casino Sportart And Esport Betting! Registro: ¿MostBet es fiable? MUNICIPALIDAD

14190 கந்தபுராணம்: முதலாவது உற்பத்திக் காண்டம்.

கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள் (மூலம்), பிரம்மஸ்ரீ ச.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: பிரம்மஸ்ரீ ச.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள், தும்பைநகர், பருத்தித்துறை, 1வது பதிப்பு, 1907. (பருத்தித்துறை: கலாநிதி யந்திரசாலை). 746 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14759 காமமே காதலாகி.

இ.தியாகலிங்கம். நோர்வே: இ.தியாகலிங்கம், Tyristubbveien 77, 0687 Oslo, 1வது பதிப்பு செப்டெம்பர் 2016. (மின்நூல் வடிவமைப்பு lulu.com சுய வெளியீடு உதவி). 253 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை. அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN: