14443 பேச்சுத் தமிழும் இலக்கியத் தமிழும்.

எஸ்.ஜே.யோகராஜா. கொழும்பு 15: எஸ்.ஜே. யோகராஜா, 65ஃ322 காக்கை தீவு, மட்டக்குழி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2001. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டB, புளுமெண்டால் வீதி). x, 71 பக்கம், விலை: ரூபா 150., அளவு: 28.5×21.5 சமீ., ISBN: 955-95655-8-3. தமிழ் மொழி படிக்கும் சிங்கள மாணவர்களுக்கு பேச்சுத் தமிழ் படிக்கும்போது உதவும் வகையில் இந்நூல் 7 பாடங்களாக வகுத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மொழி பேச்சு மொழி, எழுத்து மொழி என இருவகைப்படும். இரண்டும் வேறுபட்டவை. இரண்டுக்கும் இலக்கணமுண்டு. இந்நூலில் பேச்சு மொழிக்கும் இலக்கிய மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. சொற்கள், எண்கள், வேற்றுமை, காலம், முக்கியமான சொற்கள், வினைச்சொற்களின் பல வடிவங்கள், வாசிப்பு ஆகிய ஏழு பாடங்களையும், கலந்துரையாடல், உசாத்துணை நூல்கள் என மேலும் இரு தலைப்புகளையும் இந்நூல் கொண்டுள்ளது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 28395).

ஏனைய பதிவுகள்

14419 மட்டக்களப்புச் சொல்வெட்டு.

ஈழத்துப் பூராடனார் (இயற்பெயர்: கா.தா. செல்வராசகோபால், மூலம்), பி.ப.செல்வராசகோபால் (தொகுப்பாசிரியர்). களுவாஞ்சிக்குடி: ஜீவா பதிப்பகம், தோற்றாத்தீவு-2, 1வது பதிப்பு, 1984. (களுவாஞ்சிக்குடி: செ.இதயசோதி பெஞ்சமின், மனோகரா அச்சகம், தோற்றாத்தீவு). 40 பக்கம், விலை: ரூபா

14252 இளைஞர் சம்பந்தமான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை.

லக்ஷ்மன் ஜயத்திலக்க (ஆணைக்குழுவின் தலைவர்). கொழும்பு 3: இளைஞர் சம்பந்தமான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு, கிராமோதய நிலையம், 152, காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1990. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). xviii,

14841 சதுரங்கத்தில் வாழ்க்கை (கட்டுரைத் தொகுப்பு).

மைதிலி தயாபரன். வவுனியா: கிருஷ்ணிகா வெளியீட்டகம், வேப்பங்குளம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2017. (வவுனியா: வாணி கொம்பியூட்டர் பிரின்டிங் சென்டர்). xiv, 15-210 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 21×14 சமீ., ISBN:

14467 சித்த மருத்துவம் 1985.

எஸ்.எல்.சிவசண்முகராஜா, பி.வி.விமலதாஸ் (இதழாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: சித்த மருத்துவ மாணவர் மன்றம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1985. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). (12), 40 + (28) பக்கம், தகடு, விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12926 – ஒரு கிராமத்துச் சிறுவனின் பயணம்: எஸ்.எச்.எம். ஜெமீலின் வாழ்வியல்.

ஏ.பீர் முகம்மது, எஸ்.எல்.சியாத் அஹமட் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 2: அல்ஹாஜ் எஸ்.எச்.எம்.ஜெமீல் பாராட்டு விழாக் குழு, இல. 9, சவுன்டர்ஸ் கோர்ட், இணைவெளியீடு, கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை,