14926 இலங்கையில் முஸ்லிம் கல்வி: ஷாபிமரிக்கார் சிந்தனையும் பங்களிப்பும்.

ஏ.எம். நஹியா. கொழும்பு: அகில இலங்கை முஸ்லிம் கல்வி மாநாடு, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல. 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xxiv, 336 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 950., அளவு: 21×14 சமீ., ISBN: 978-955-38131-0-7. ஷாபியைப் புரிந்துகொள்ளல், அளுத்கம ஸாஹிறாவின் சிற்பி, கொழும்பு ஸாஹிறாவின் மீள் நிர்மாணம், கொழும்பு ஸாஹிறாவின் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி, கொழும்பு ஸாஹிறாவின் இரு வரலாற்றுப் பதிவுகள், ஒறாபிபாஷா ஞாபகார்த்தம், ஜாயா நினைவும் நிதியமும், முஸ்லிம் கல்வி மாநாட்டின் உயிர்நாடி, முஸ்லிம் கல்வி, சமயக் கல்வியின் காவலன், அரபு மொழி மேம்பாடு, பல்கலைக்கழகக் கல்வியில் அக்கறை, யூனானி வைத்தியத்துறையில் கரிசனை, கல்விக் கருத்தும் சிந்தனையும், தொழிற்கல்வி, எல்லோருக்கும் கல்வி, சுயாதீன தனியார் பாடசாலைகள், மொழிக் கொள்கை, தேசிய கல்விப் பணி, ஷாபியின் அரசியலும் முஸ்லிம் கல்வியும், நிறைவுரை ஆகிய 21 இயல்களில் இந்நூல் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 64494).

ஏனைய பதிவுகள்

12644 – அபிவிருத்திக்கான முகாமைத்துவச் சிந்தனைகளும் செயற்பாடுகளும்.

மா.செல்வராஜா. மகரகம: மா.செல்வராஜா, கல்வி முகாமைத்துவ அபிவிருத்தித்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1996. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 1,B.T.P.DeSilva Mawatha). 163 பக்கம், விலை: ரூபா 120., அளவு: 21.5×14 சமீ., ISBN:

14880 வாழகம், பொருளாதாரம், சமூகம்.

சீ. டரில் போட் (ஆங்கில மூலம்). கொழும்பு 3: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், “சிறிமதி பாயா”, 58, சேர் ஏர்னெஸ்ட் த சில்வா வீதி, 1வது பதிப்பு, 1967. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்).

14687 ஒன்பதாவது குரல்.

தாட்சாயணி (இயற்பெயர்: திருமதி பிரேமினி பொன்னம்பலம்). அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, ஐப்பசி 2019. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). viii, 168 பக்கம், விலை: ரூபா

12185 – ஸ்ரீமத் அர்த்தநாரிஸ்வரி அர்த்தநாரீஸ்வர மகிமை (சங்காதேகார்த்தம்).

பி.பா. பஞ்சாட்சரக் குருக்கள். யாழ்ப்பாணம்: பி.பா.பஞ்சாட்சரக் குருக்கள், ஐயனார் கோவிலடி, வண்ணார்பண்ணை மேற்கு, 1வது பதிப்பு, ஆவணி 1988. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், இல.63, பீ.ஏ.தம்பி ஒழுங்கை). xx, 80 பக்கம், தகடுகள்,

14664 பூவரசம்பூ.

மகாகவி அல்லாமா இக்பால் (உருது மூலம்), வ.அ.இராசரத்தினம் (தமிழாக்கம்). மூதூர்: தங்கம் வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1977. (மூதூர்: அமுதா அச்சகம்). 53 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 17×12 சமீ. மகாகவி