14934 விபுலாநந்த அடிகளாரின் வாழ்வும் வளமும்.

க.செபரத்தினம். கொழும்பு 2: கொழும்பு சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், 101/70, கியூ வீதி, 1வது பதிப்பு, 1994. (கொழும்பு 2: ராஜன் அச்சகம், 31, கியூ லேன்). (10), 72 பக்கம், விலை: ரூபா 40.00, அளவு: 21.5×14 சமீ. இந்நூலில் விபுலாநந்த அடிகளாரின் பிறப்பிடமான மட்டக்களப்பின் வரலாற்றுச் சுருக்கமும் அவர் காலப் பின்னணியும், விபுலாநந்த அடிகளாரின் வாழ்க்கைச் சுருக்கம், அடிகளாரின் கல்விச் சிறப்பு, பள்ளிக்கூடங்கள் நிறுவிய பணி, சிவானந்த வித்தியாலயச் சிறப்புப் பணி, ஆசிரியர் பணி, பத்திரிகை ஆசிரியர் பணி, கலைச்சொல்லாக்கப் பணி, பல்கலைக்கழகப் பணி, அடிகளாரின் கல்விச் சிந்தனைகள், முடிவுரை, ஒரே பார்வையில் அடிகளாரது வாழ்க்கைக் குறிப்புகள், உசாத்துணை நூல்கள் ஆகிய 13 பிரிவுகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 16959).

ஏனைய பதிவுகள்

12735 – யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் மகாவித்துவான்அரசகேசரி இயற்றிய இரகுவம்மிசம் மூலமும் பதவுரையும்: இரண்டாம் பாகம்.

அரசகேசரி (மூலம்), சி.கணேசையர் (பதவுரை). யாழ்ப்பாணம்: சி.கணேசையர், புன்னாலைக் கட்டுவன், 1வது பதிப்பு, புரட்டாதி (கொக்குவில்: சோதிடப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை). 324 பக்கம், விலை: ரூபா 2.00, அளவு: 20 x 14 சமீ. ‘யாழ்ப்பாணத்து

14641 மடிவேன் என்று நினைத்தாயா?

மு.தயாளன். மட்டக்களப்பு: மகுடம் பதிப்பகம், இல. 90, பார் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2019. (மட்டக்களப்பு: வணசிங்க அச்சகம், 126/1, திருமலை வீதி). 120 பக்கம், விலை: ரூபா 400., அளவு: 18×12.5

12476 – தமிழ்மொழித் தின விழா மலர் 1995.

மலர்க் குழு. கொழும்பு: கொழும்பு தெற்குக் கல்விக் கோட்டம், கல்வித் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1995. (வத்தளை: வத்தளை பிரின்டர்ஸ், 17/10, நீர்கொழும்பு வீதி). (108) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×18.5