14992 நாக இனக்குழுவும் இலங்கைத் தமிழரும் (அண்மைக்காலத் தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு).

பரமு.புஷ்பரட்ணம். யாழ்ப்பாணம்: சேர் பொன் இராமநாதன் நினைவுக் குழு, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2018. (யாழ்ப்பாணம்: வைரஸ் கிரப்பிக்ஸ், இணுவில்). (2), 50 பக்கம், புகைப்படம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×14 சமீ. யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத்துறையின் தலைவரும், சிரேஷ்ட பேராசிரியருமான பரமு புஷ்பரட்ணம் அவர்கள் 12.06.2018 அன்று கைலாசபதி கலையரங்கில் நிகழ்த்திய சேர் பொன் இராமநாதன் நினைவுப் பேருரையின் (2018) நூல்வடிவம் இதுவாகும். கற்காலப் பண்பாடு, நுண்கற்கால மக்கள் (Mesolithic People), பெருங்கற்காலப் பண்பாடு ஆகியவற்றினூடாக, புகைப்படச் சான்றுகளுடன் அண்மைக்காலத் தொல்லியல் கண்டபிடிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாக இனக்குழுவும் இலங்கைத் தமிழரும் பற்றிய இவ்வாய்வினை மேற்கொண்டுள்ளார்.

ஏனைய பதிவுகள்

Getting a Latino Wife

When looking for a Latino wife, you need to be prepared to dedicate some money. While many online dating sites experience free features, you will

12288 – இலங்கையில் 8ஆம் 10ஆந்தர மாணவரின் அடைவு பற்றிய தேசிய கணிப்பீடு: தேசிய அறிக்கை.

லால் பெரேரா, சுவர்ணா விஜயதுங்க, ஏ.ஏ.நவரட்ண, எம்.கருணாநிதி. கொழும்பு 3: தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நிலையம், NEREC, கல்விப் பீடம், கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2007. (அச்சக விபரம்