சர்வதேசத் தொடர்புகள் 12236-12242

12242 – படைக் குறைப்பும் மூன்றாம் உலகமும்.

லயனல் மென்டிஸ். கொழும்பு 6: சாமர அச்சகமும் புத்தக வெளியீட்டாளர்களும், 22ஏ, மல்லிகா ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1984. (கொழும்பு 6: சாமர அச்சகம், 22ஏ, மல்லிகா ஒழுங்கை). 140 பக்கம், விலை:

12241 – நட்சத்திரப் போர்:ஒரு யுத்த நோக்கு.

மு.வரதராசா. வந்தாறுமூலை: மு.வரதராசா, கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, மார்கழி 1996. (மட்டக்களப்பு: ஜெஸ்கொம் அச்சகம்). xix, 99 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 18×12.5 சமீ. சர்வதேச யுத்த அரசியல் பற்றிய

12240 – சைப்பிரஸ் மற்றும் சூடான்: அவர்களது சமாதானத்தின் இரு உதாரணங்கள்.

நியமுவா வெளியீடு. கொழும்பு 10: நியமுவா வெளியீட்டகம், மக்கள் விடுதலை முன்னணி, 198/19, பஞ்சிக்காவத்தை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2007. (புறக்கோட்டை: ஆர்.சீ. பிரின்டர்ஸ், அன்ட் பப்ளிஷர்ஸ், 70, மிஷன் வீதி). 110

12239 – சர்வதேச அரசியல் பிரச்சினைகள்: மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு.

க.சண்முகலிங்கம் (தொகுப்பாசிரியர், மொழிபெயர்ப்பாளர்). கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு 2017. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). viii, 108 பக்கம்,

12238 – கிலரி கிளிண்டன் தோற்றாரா தோற்கடிக்கப்பட்டாரா?.

கி.செ.துரை. திருச்சி 26: தமிழர் நடுவம், எண்:1744, 100 அடி சாலை, அண்ணா நகர், நவல்பட்டு, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2018. (சிவகாசி: ஸ்ரீ சண்முகா பிராசஸ்). 180 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: இந்திய

12237 – எதிர்கால உலகமும் நாமும்.

அ.சி.உதயகுமார். சுன்னாகம்: Institute of Historical Studies வேதராணியார் வளவு,உடுவில், 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1991. (யாழ்ப்பாணம்: அருண் பிரின்டர்ஸ்). xi, 92 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×15 சமீ. இந்நூலில் ‘நியூக்கிளியர்

12236 – இலங்கை மீதான இந்திய ஆக்கிரமிப்பு.

தோழர் பாலன். லண்டன்: தோழர் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2016. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 58 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: இந்திய ரூபா 25.00, அளவு: 21.5×13.5 சமீ. இலங்கை மீதான