பொது அறிவு 12001-12003

12003 – விவேகப் பரீட்சைகளும் பொது அறிவும்

ஏ.யு.யோண்பிள்ளை. இளவாலை: ஏ.யு.யோண்பிள்ளை, தலைமை ஆசிரியர், இளவாலை கன்னியர் மட ஆசிரியர் கழகம், 1வது பதிப்பு, 1939. (யாழ்ப்பாணம்: புனித ஜோசப் கத்தோலிக்க அச்சகம்).162 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×13

12002 – நம்பமுடியாத உண்மைகள்.

ஏ.இக்பால். பேருவளை: பேசும் பேனா பேரணி, 26/6, பள்ளிவாசல் வீதி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1992. (பேருவளை: குவிக் சப்ளையர்ஸ், 26ஃ6, பள்ளிவாசல் வீதி). (10), 50 பக்கம், விலை: ரூபா 30., அளவு:

12001 – அறிவியல் உண்மைகள்

வல்வை ந.அனந்தராஜ். யாழ்ப்பாணம்: ஆறுதல் நிறுவனம், 51, வைமன் வீதி, நல்லூர், திருத்திய 3வது பதிப்பு, ஜுன் 2016, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1992, 2வது பதிப்பு, மார்ச் 2004. (கொழும்பு 13: கௌரி