12655 – கிரயக் கணக்கியல்: பாகம் 1.

ரதிராணி யோகேந்திரராஜா. யாழ்ப்பாணம்: ரதிராணி
யோகேந்திரராஜா, வணிகவியல் துறை, முகாமைத்துவ வணிகவியல் புலம்,
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 2002. (யாழ்ப்பாணம்: உயர்
கல்விச் சேவைகள் நிலையம்).


321 பக்கம், விலை: ரூபா 450., அளவு: 24.5×19 சமீ.


Cost Accounting எனப்படும் கிரயக்கணக்கியல் பற்றிய இந்நூல், நவீன உற்பத்திச் சூழலில் முகாமைத்துவ நோக்கங்களை நிறைவேற்ற இன்றியமையாததாக உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் திட்டமிடல் தீர்மானமெடுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் போன்ற முகாமைத்துவக் கருமங்களுக்கு கிரயக் கணக்கியலே உறுதுணையாக அமைகின்றது.
இந்நூல் கிரயக் கணக்கியலை அறிமுகம், கிரய மூலங்களும் கிரய வகைப்படுத்தலும், மூலப்பொருள் கிரயம், கூலிக்கிரயம், மேந்தலைகள், எல்லைக் கிரயவியலும் உள்ளடக்க கிரயவியலும், கிரயக்கணக்குப் பதிவியல் ஆகிய ஏழு அத்தியாயங்களில் படிமுறையில் விளக்குகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 30125).

ஏனைய பதிவுகள்

12237 – எதிர்கால உலகமும் நாமும்.

அ.சி.உதயகுமார். சுன்னாகம்: Institute of Historical Studies வேதராணியார் வளவு,உடுவில், 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1991. (யாழ்ப்பாணம்: அருண் பிரின்டர்ஸ்). xi, 92 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×15 சமீ. இந்நூலில் ‘நியூக்கிளியர்

12714 – தமிழ்த் திரைப்படக் களஞ்சியம்: தொகுதி இருபத்தொன்று.

செ.ஜோர்ஜ் இதயராஜ், நிழல் எட்வேட் சந்திரா (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கனடா M5S 2W9: ஜீவா பதிப்பகம், ரிப்ளக்ஸ் அச்சகம், 1108, பே வீதி, தொரன்ரோஇ 1வது பதிப்பு, ஐப்பசி 1993. (கனடா M5S 2W9: ஜீவா

12776 – தேடலின் வலி (கவிதைகள்).

ரமேஷ் வவுனியன். ஜேர்மனி: ரமேஷ் வவனியன், 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2017. (வவுனியா: கலைமகள் அச்சகம், இல. 50, சந்தை சுற்றுவட்ட வீதி). 94 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 17.5 x 12.5

12738 – கம்பராமாயணம் : அயோத்திய காண்டம் : சூழ்ச்சி படலம் , கைகேசி சூழ்வினை படலம் .

இ.பரமேஸ்வரி, சோ.இளமுருகனார் (உரையாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: செ.யோ. இளையதம்பி, வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு, 1வது பதிப்பு, மாசி 1964. (யாழ்ப்பாணம்: வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு). 175 பக்கம், விலை: ரூபா

12683 – மகாஸ்தபதி கோவிந்தராஜுவின் தேர்த்திறன் .

வேலுப்பிள்ளை அம்பிகைபாகன். இந்தியா: தென்னாசிய சமூக விஞ்ஞான நிதியம், குமேயோன் ஹில்ஸ், அல்மோறா, இணை வெளியீடு, யாழ்ப்பாணம்: காங்கேயன் கலைக்கோட்டம், ராஜசில்பி விலாட சங்கிலியின் மரபுவழி நிறுவகம், கலாபவனம், விஸ்வகர்ம வட்டம், தேவாலய வீதி,