12658 – பங்குடமைக் கணக்கீடு- அலகு 9.

கு.கலைச்செல்வன். கொழும்பு 6: மொட் ஸ்டடி சென்டர், 33, பொஸ்வெல் பிளேஸ், வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1998. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி).

iv, 228 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 190.00, அளவு: 21×14 சமீ.

கணக்கியலில் Partnership Accounting பற்றிய பாடப்பரப்பை விளக்கும் நூல் இது. பங்குடமை அறிமுகம், உத்தரவாத இலாபப் பங்கு, பற்று வட்டி, பங்குடமை முடிவுக்கணக்குப் பயிற்சிகள், பங்குடமை முடிவுக்கணக்கு பயிற்சி விடைகள், நன்மதிப்பு, பங்காளர் இலாபநட்ட விகிதாசார மாற்றம், பங்காளர் சேர்தலும் சொத்துக்கள் மறுபடி விலைமதித்தலும், பங்காளர் சேர்தல் முடிவுக் கணக்குப் பயிற்சிகள், பங்காளர் சேர்தல் முடிவுக் கணக்குப் பயிற்சி விடைகள், பங்காளர் சேர்தல் கடந்தகாலப் பரீட்சை வினாக்கள், பங்காளர் ஓய்வுபெறல், பங்காளர் ஓய்வுபெறல் முடிவுக்கணக்குப் பயிற்சிகள், பங்காளர் ஓய்வுபெறல் முடிவுக்கணக்குப் பயிற்சி விடைகள், பங்காளர் ஓய்வுபெறல் கடந்தகாலப் பரீட்சை வினா 1994, பங்காளர் ஓய்வுபெறுதலும் சேர்தலும், பங்காளர் ஓய்வுபெறுதலும் சேர்தலும் பயிற்சி வினாக்கள், பங்காளர் ஓய்வுபெறுதலும் சேர்தலும் பயிற்சி விடைகள், பங்காளர் ஓய்வுபெறுதலும் சேர்தலும் கடந்தகாலப் பயிற்சி வினாக்கள் 1997 ஆகிய 20 தலைப்புகளில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 36991).

ஏனைய பதிவுகள்

14925 நீண்ட காத்திருப்பு.

கொமடோர் அஜித் போயகொட, சுனிலா கலப்பதி (ஆங்கில மூலம்), தேவா (தமிழாக்கம்). சென்னை 600005: வடலி வெளியீடு, பி-55, பப்பு மஸ்தான் தர்கா, லாயிட்ஸ் சாலை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2020. (சென்னை 600005:

12396 – சிந்தனை: தொகுதி I இதழ் 1 (பங்குனி 1983).

சி.க.சிற்றம்பலம் (இதழாசிரியர்), சி.முருகவேள் (நிர்வாக ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைப்பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1983. (யாழ்ப்பாணம்: செட்டியார் அச்சகம், 430, காங்கேசன்துறை வீதி). 100 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா

12764 – புதுமை இலக்கியம்: இலக்கியப் பேரரங்கு சிறப்பு மலர் 1996.

பிரேம்ஜி ஞானசுந்தரன் (நிர்வாக ஆசிரியர்), என்.சோமகாந்தன் (பொறுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 11:இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம், 340, செட்டியார் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1996. (கொழும்பு 2: அரசன் அச்சகம்). (20), 21-131, (9)

14597 கவிதைச் சாரல்.

பாமதி மயூரநாதன். யாழ்ப்பாணம்: திருமதி பாமதி மயூரநாதன், திருப்பதி, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2019. (யாழ்ப்பாணம்: சுடர்நிலவு கிராப்பிக்ஸ், இணுவில் கிழக்கு, இணுவில்). viii, 72 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு:

12138 – சைவ நற்சிந்தனை.

நா.முத்தையா. நாவலப்பிட்டி: நா.முத்தையா, ஆத்மஜோதி நிலையம், 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1967. (கொழும்பு: மெய்கண்டான் அச்சியந்திரசாலை, 161, செட்டியார் தெரு). 24 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18×12.5 சமீ. சிவயோக சுவாமிகள் வாழ்ந்து

14730 பாலம்: குணசேன விதானேகே அவர்களின் வாழ்வியலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகளும்.

குணசேன விதானகே (சிங்கள மூலம்), மடுளுகிரியே விஜேரத்ன (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661/665/675 பி.டி.எஸ். குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2013. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69,