இந்து சமய பாடநூல்கள் 12063-12074

12074 – புதிய சைவ சமயபாடம்-8 (1978 முதல்).

தமிழவேள் (இயற்பெயர்: க.இ.கந்தசாமி). கொழும்பு 6: விஜயலட்சுமி புத்தகசாலை, 248, காலி வீதி வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1978. (கொழும்பு 12: குமரன் அச்சகம், 201, டாம் வீதி). 60 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12073 – சைவ போதினி: பாலர் பிரிவு- இரண்டாம் மூன்றாம் வகுப்புகள்.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 4: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், 248, 1/1, காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2001. (கொழும்பு 11: அனுஷ் பிரின்டர்ஸ், 271/5, செட்டியார் தெரு). 70

12072 – சைவ போதினி கீழ்ப்பிரிவு 1 (ஆறாம் வகுப்புக்குரியது).

நூலாக்கக்குழு. கொழும்பு 13: விவேகானந்த சபை, 34, விவேகானந்த மேடு, 1வது பதிப்பு, 1966. (நாவலப்பிட்டி: ஸ்ரீ ஆத்மஜோதி அச்சகம்). (4), 180 பக்கம், விளக்கச் சித்திரங்கள், விலை: ரூபா 1.55, அளவு: 18×12.5

12071 – சைவ போதினி-ஐந்தாம் வகுப்பு.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 13: விவேகானந்த சபை, 34, விவேகானந்த மேடு, 7வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1972, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1960, 2வது பதிப்பு, நவம்பர் 1961, 3வது பதிப்பு, ஜுலை 1964,

12070 – சைவ போதினி: நான்காம் ஐந்தாம் வகுப்புகள்.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 7: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம், 98, வோட் பிளேஸ், 1வது மீள்பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1998. (கொழும்பு 8: அரசாங்க அச்சகத்திணைக்களம், 118, பேஸ்லைன் வீதி). viii, 134

12069 – சைவ போதினி-மூன்றாம் வகுப்பு.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 13: விவேகானந்த சபை, 34, விவேகானந்த மேடு, 9வது பதிப்பு, ஜனவரி 1975, 1வது பதிப்பு, 1967, 2வது பதிப்பு, 1968, 3வது பதிப்பு, 1969, 4வது பதிப்பு, 1970,

12068 – சைவ போதினி-இரண்டாம் வகுப்பு.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு 13: விவேகானந்த சபை, 34, விவேகானந்த மேடு, 1வது பதிப்பு, 1973. (கொழும்பு 12: ஓட்டோ அச்சகம், 122, சென்ட்ரல் ரோட்). 64 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: 60 சதம்,

12067 – சைவ நெறி: 11ஆம் தரம்.

சொர்ணவதி மாசிலாமணி (பதிப்பாசிரியர்). இலங்கை: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், இசுறுபாயா, பத்தரமுல்லை, 18ஆவது பதிப்பு, 1999, 1வது பதிப்பு, 1980. (இலங்கை: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). x, 184 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12066 – சைவ நெறி: ஒன்பதாம் வகுப்பு.

பதிப்புக்குழு. கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 7வது பதிப்பு, 1988, 1வது பதிப்பு, 1980, 2வது பதிப்பு, 1982, 3வது பதிப்பு, 1983, 4வது திருத்திய பதிப்பு, 1985, 5வது

12065 சைவ சமயம்: க.பொ.த.(சாதாரணம்) புதிய பாடத்திட்டத் தொகுதி 1974-75.

விவேகானந்த சபை. கொழும்பு: விவேகானந்த சபை வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, ஆவணி 1973. (கொழும்பு 11: அவ்ரா பிரின்டிங் வேர்க்ஸ், 19, செட்டியார் தெரு). 118+102+xxvii+23 பக்கம், விலை: ரூபா 4.00, அளவு: 20.5ஒ14